2017
 International 1000yd IBS Benchrest Postal Match
Light Gun Class & Heavy Gun
5th Australian Postal Results
Target 1 Target 2 Group Score
Class Competitor State /Club Group Score Group Score Agg Posn Agg Posn
LG T Armstrong Townsville 7.8 42 9.359 41 8.5795 1 41.5 1
LG D Parraviccini Townsville 13.900 40 11.890 42.0 12.895 2 41 2 Small Group
LG D Goodridge Narromine 13.375 41.0 15.25 37.0 14.313 3 39 3 T Armstrong 7.800
LG L Bartimote Narromine 23.75 27 NG NS * * * * * * * * * * * * * Top 5 Agg
LG S Etcell Narromine NG NS 23.23 39 * * * * * * * * * * * * * N/A
Top 10 Agg
N/A
Overall Agg
11.929
Highest Scoring Target
T Armstrong D Parraviccini  42
Top 5 Agg
N/A
Top 10 Agg
N/A
Overall Agg
40.5
Heavy Gun
Small Group
HG J Harrison  Townsville 9.492 93.2 7.148 84 8.32 1 88.6 1 J Harrison  7.148
HG L Bartimote Narromine NG NS NG NS * * * * * * * * * * * * * Top 5 Agg
N/A
Top 10 Agg
N/A
Overall Agg
8.32
Highest Scoring Target
J Harrison  93.2
Top 5 Agg
N/A
Top 10 Agg
N/A
Overall Agg
88.6