2017
 International 1000yd IBS Benchrest Postal Match
Light Gun Class & Heavy Gun
4th Australian Postal Results
Target 1 Target 2 Group Score
Class Competitor State /Club Group Score Group Score Agg Posn Agg Posn
LG T Armstrong Townsville 8.794 43 5.268 48.1 7.031 1 45.55 1
LG D Goodridge Narromine 9.52 43.0 9.763 41.0 9.6415 2 42 2 Small Group
LG G McMullen Sutton Forrest 7.483 46 12.99 27 10.238 3 36.5 6 T Armstrong 5.268
LG S Etcell Narromine 7.75 43 13.78 39 10.765 4 41 4 Top 5 Agg
LG R Rainbow Narromine 9 43 18.19 36 13.594 5 39.5 5 10.254
LG D Parraviccini Townsville 8.493 48 20.633 34.0 14.563 6 41.05 3 Top 10 Agg
LG B Checkley Townsville 19.152 30 11.54 38 15.344 7 34 7 N/A
LG S Goodridge Narromine 12.44 45 NG NS * * * * * * * * * * * * * Overall Agg
LG J Barling Narromine NG NS 9.803 36 * * * * * * * * * * * * * 11.597
LG E Gustafson Townsville 13.75 46.0 10.29 46.0 * * * * * * * * * * * * * Highest Scoring Target
LG A Horder Narromine NG NS NG NS * * * * * * * * * * * * * T Armstrong  48.1
LG L Bartimote Narromine 15 25 NG NS * * * * * * * * * * * * * Top 5 Agg
40.91
Top 10 Agg
N/A
Overall Agg
39.943
Heavy Gun
Small Group
HG J Harrison  Townsville 15.306 74.1 9.18 96.1 12.243 1 85.1 1 J Harrison 9.18
HG L Bartimote Narromine 16.22 88.1 17.8 79 17.008 2 83.55 2 Top 5 Agg
HG B Morgan Narromine 19.409 65 NG NS * * * * * * * * * * * * * N/A
Top 10 Agg
N/A
Overall Agg
14.625
Highest Scoring Target
J Harrison 96.1
Top 5 Agg
N/A
Top 10 Agg
N/A
Overall Agg
84.325